4 zmysly

Prednášky

Súrodenecké vzťahy

Dvojhodinová prednáška/diskusia, na ktorej sa budeme venovať rodinným konštaláciám. Povieme si ako ovplyvňuje poradie narodenia osobnosť človeka. Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:

Čo sa stane keď sa narodí nový súrodenec?

Prečo je každý súrodenec iný s tými istými rodičmi?

Ako podporiť dobré vzťahy v rodine? 

 

 

Termin: v stredu 25.4. o 9,30 - 11,30

Miesto: Kaviareň Biely Kocúr Dúbravka

Cena: 10€/osobu 


Emócie našich detí

Dvojhodinová prednáška/diskusia, na ktorej sa budeme venovať emóciám našim a aj emóciám, ktoré prežívajú naše deti. Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:

Ako zvládať hnev a zlosť?

Ako riešiť problémové situácie?

Ako si lepšie porozumieť?

Ako pracovať s našimi emóciami?

 

Termin: v stredu 9.5. o 9,30 - 11,30

Miesto: Miracle studio Dunajská

Cena: 10€/osobu 

 

Ako stanovovať hranice a pravidlá

Dvojhodinová prednáška/diskusia o hraniciach, pravidlách, režime detí...Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:

Sú hranice a pravidlá pre deti dôležité?

Ako nastavovať hranice a pravidlá? 

Ako dodržiavať stanovené hranice? 

Ako vytvárať dohody?


Termin: v utorok  15.5. o 9,30 - 11,30

Miesto: RC Kramárik

Cena: 8€/osobu 

 

 

Predchádzajúce:

Mýty rodičovstva a životný scenár

Dvojhodinová prednáška/diskusia, na ktorej sa budeme venovať mýtom, ktoré často počúvame a zároveň si povieme o životnom scenári človeka. Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:


Aké mýty o deťoch nám pletú hlavy?

Čo je to životný scenár? Ako sa tvorí?

Ako môžeme ovplyvniť svoj scenár a scenár našich detí? 

Termin: v piatok 3.3. o 9,30 - 11,30

Miesto: Kaviareň Biely Kocúr Dúbravka

 

Tresty, a čo s nimi?

Dvojhodinová prednáška/diskusia o trestoch. Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:


Aké tresty rodičia používajú?

Ako tresty ovplyvňujú správanie detí?

Dá sa fungovať bez nich? 

Učia tresty zodpovednosti?


Termin: vo štvrtok 19.1. o 9,30 - 11,30

Miesto: Kaviareň Biely Kocúr Dúbravka

 

 

Emócie našich detí

Dvojhodinová prednáška/diskusia, na ktorej sa budeme venovať emóciám našim a aj emóciám, ktoré prežívajú naše deti. Budeme hľadať odpovedie aj na tieto otázky:

Ako zvládať hnev a zlosť?

Ako riešiť problémové situácie?

Ako si lepšie porozumieť?

Ako pracovať s našimi emóciami?

 

Termin: vo štvrtok 12.1. o 9,30 - 11,30

Miesto: Kaviareň Biely Kocúr Dúbravka

 

 

Montessori u Vás doma

Pozývam Vás na malý exkurz do montessori problematiky.


Povieme si zakladné myšlienky montessori, ako zapojiť montessori do každodenných aktivít, ako rozvíjať všetky zmysly detí, ukážeme si ako si jednoducho spraviť montessori hračky doma...

a hlavne donesiem so sebou plnú tažku nápadov :)


Termin: v pondelok 19.12. o 18,00 - 20,00

Miesto: Centrum Rafael Ružinov

 

 

 


e - Obchod

podmienky eshopu